Địa chỉ: Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0393511508
  • Email:
   c0lacve1td@bacninh.edu.vn
 • Lê Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0982409472
  • Email:
   c0lacve1td@bacninh.edu.vn