Địa chỉ: Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Lạc Vệ1

Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh